Fotowoltaika

Zajmujemy się sprzedażą, montażem i serwisem paneli fotowoltaicznych.

Zobacz nasze realizacje oraz dowiedz się więcej o dotacjach na panele fotowoltaiczne.

montaż paneli fotowoltaicznych

serwis paneli fotowoltaicznych

Dotacja na fotowoltaikę

Fotowoltaika Mój Prąd 4.0

Program Dofinansowania Mikroinstalacji Fotowoltaicznych

Dotacja Mój Prąd 4.0 Czwarty nabór rozpoczął się 15.04.2022 r. i potrwa do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania puli środków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, Moc instalacji fotowoltaicznej 2-10 Kwp.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się.

Ważnym elementem IV edycji programu Mój Prąd jest wzrost autokonsumpcji wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Dlatego też, odświeżony program zakłada dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi jak magazyn energii, magazyn ciepła oraz HEMS.

Maksymalna kwota wsparcia jaką można uzyskać to 20,5 tys. złotych, z czego: sama instalacja PV – do 4000 zł, instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł, magazyn ciepła – do 5000 zł, magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł, system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Dotacja przysługuje również na koszty poniesione od 1 lutego 2020 o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu (dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach).

Uwaga – dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także dla prosumenci korzystający z systemu opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

PLUSY KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGI TO:

 

- KORZYŚCI DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA –

Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej pomoże nam, naszym bliskim oraz naszej planecie promować czystsze, zdrowsze środowisko.  Pomoże również obniżyć koszty, a co za tym idzie, zaoszczędzić pieniądze.