Pompy ciepła

Oferujemy montaż kilku rodzajów pomp ciepła, w tym powietrzne pompy ciepła i gruntowe, które stanowią ofertę naszej firmy, skierowane do klientów z całej Polski.

montaż

serwis pomp ciepła

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła dostarczają ciepło niezbędne do ogrzania wody użytkowej. W ostatnich latach zauważalna staje się dominacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Wykorzystanie powietrza jako dolnego źródła ciepła jest korzystne ze względów ekonomicznych i technicznych.

Tak zwana powietrzna pompa ciepła jest standardem w przypadku urządzeń tego typu przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Większość z nich posiada zintegrowany podgrzewacz wody zazwyczaj 200 lub 300-litrowy, ale w ofercie znajduje się także modułowa pompa ciepła przeznaczona do bezpośredniego połączenia z istniejącym już podgrzewaczem wody.

Program „Moje Ciepło” – Przedsięwzięcie polegające na montażu pompy ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych:

– dotacja do pompy ciepła gruntowej do 21 tys. złotych

– dotacja do pompy ciepła woda/powietrze do 7 tys. złotych 

– więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/szansa-na-uzyskanie-z-nfosigw-dotacji-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-program-moje-cieplo-wystartowal

Dobór pompy ciepła powietrze/woda do wody użytkowej

Dobór pompy ciepła CWU jest dokonywany w sposób wskaźnikowy. Wersje z podgrzewaczem 200 litrów są zwykle stosowane dla rodzin maksymalnie 4-osobowych, a 300 litrów dla rodzin maksymalnie 6-osobowych. Oprócz tego można dokonać wyboru mocy sprężarki. Jeżeli oczekiwania komfortu są wyższe to wersja o mocy całkowitej 2.5 kW zapewni o około 25% krótszy czas nagrzewania wody niż wersja o mocy 1,8 kW. Dodatkowo wbudowana wewnątrz podgrzewacza wody grzałka elektryczna zapewni w razie potrzeby podgrzewanie w trybie awaryjnym lub komfortowym.

Wyposażone w inteligentny sterownik dotykowy sprowadzają zarządzanie pracą pompy do wyboru programu pracy. Powietrzne pompy ciepła instalowane wewnątrz domu optymalnie wkomponowują się w design wnętrza. Gwarantują znaczne obniżenie kosztów ogrzewania wody. Same pompy ciepła powietrze-woda są łatwe w montażu i efektywne w użytkowaniu.

W nowoczesnym i energooszczędnym budownictwie pompa ciepła powietrze-woda jest w stanie zaspokoić pełne zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą. Obecnie pompy ciepła to jedne z najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych dostępnych na rynku. Większość produkowanych modeli do wytwarzania energii grzewczej wykorzystuje prąd elektryczny do napędu sprężarki oraz energię odnawialną w postaci: powietrza, wody lub gruntu.

Najpopularniejsze które oferujemy to:

Pompy ciepła powietrze/woda typu Split, czyli składające się z dwóch jednostek, w tym urządzenia kompaktowe, oraz monoblokowe pompy ciepła przeznaczone do montażu na zewnątrz lub wewnątrz budynku.

Pompy ciepła powietrze/woda w wersji Split

Rozdzielenie pompy ciepła na dwie jednostki powoduje, że w budynku zainstalowane są tylko elementy niegenerujące hałas, chronione przed zamarznięciem. Pozostałe znajdują się poza budynkiem. Układ split zapewnia także elastyczny wybór miejsca usytuowania pompy ciepła. Każda z jednostek ma niewielkie wymiary, zajmuje więc małą przestrzeń, dzięki czemu łatwiej jest ją
umiejscowić. Cicha jednostka zewnętrzna może stanąć bezpośrednio przy ścianie budynku lub zawisnąć na elewacji domu. Przy tej konstrukcji nie ma potrzeby wykonywania kosztownych przepustów ściennych oraz montażu kanałów powietrznych.

Pompa ciepła jest jednym z najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej – powietrza, gruntu lub wody. Chwilowa efektywność jest wyrażana współczynnikiem COP. Jeśli wynosi ona przykładowo 5 to oznacza to, że na każdy 1 kW zużywanej energii elektrycznej przypada 5 kW wytwarzanego łącznie ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje więc 1 kW energii elektrycznej i 4 kW ciepła z otoczenia, aby wytworzyć w sumie 5 kW ciepła.

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła (glikol/woda) pobierają ciepło nagromadzone w ziemi i oddają je wodzie znajdującej się w instalacji grzewczej. Podczas szczytu okresu grzewczego temperatura gruntu na głębokości kolektora osiąga od 3 do 5 °C, a gdy mamy do czynienia z sondami pionowymi, jest jeszcze wyższa. Pompy glikolowe ze względu na stałość temperatury źródła ciepła umożliwiają przewidywanie kosztów ogrzewania przez cały rok.

Woda gruntowa magazynuje energię słoneczną i dlatego jest kolejnym doskonałym źródłem dla pompy ciepła. Czy wiesz, że nawet w bardzo chłodne dni temperatura wody gruntowej waha się od 7 do 12 °C? Chcąc wykorzystać wodę gruntową jako dolne źródło, zaleca się przygotowanie dwóch studni: czerpnej i zrzutowej, które są oddalone od siebie o około 10-15 metrów.

Pompy ciepła to inteligentne urządzenia, które dzięki odnawialnym źródłom energii i takim nowoczesnym rozwiązaniom jak m.in. solary umożliwiają montaż w nowych budynkach oraz obiektach poddawanych modernizacji. 

Schemat instalacji z komponentami wchodzącymi w skład pakietów SPLIT BASIC

Schemat pompy ciepła

PLUSY KORZYSTANIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGI TO:

 

- KORZYŚCI DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA –

Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej pomoże nam, naszym bliskim oraz naszej planecie promować czystsze, zdrowsze środowisko.  Pomoże również obniżyć koszty, a co za tym idzie, zaoszczędzić pieniądze.