Polityka prywatności

  1. ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 / 17, 02-495, NIP. 7252002858, przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  2. ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie udostępnia, ani tym bardziej nie odsprzedaje danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, kiedy udostępnienie tych danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia Klienta lub dla dostarczenia informacji o ofercie.
  3. ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ gromadzi dane osobowe w następujących celach: fakturowania i kontaktu z klientami, wykonania zapłaty za usługi, księgowania.
  4. Dane osobowe pozyskiwane poprzez formularze kontaktowe zawierają obowiązkowo adres e-mail. Użytkownik dobrowolnie może podać także inne dane, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i inne.
  5. Użytkownik ma wgląd do przetwarzanych danych osobowych w każdej chwili, a na jego żądanie dane mogą zostać edytowane lub usunięte.
  6. ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przechowuje pliki cookies w celach analitycznych oraz w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników.  Każdy użytkownik może ustawić zasady dot. udostępniania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
  7. Pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celu wyświetlania użytkownikowi reklam ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w serwisach zewnętrznych – szczególnie w sieciach reklamowych Google oraz Facebook i Instagram na zasadzie remarketingu, tzn. osoba odwiedzająca serwis ergoekologia.pl może w przyszłości zobaczyć reklamę emitowaną przez firmę w serwisie zewnętrznym (np. Facebook).
  8. Dane klientów i użytkowników są przechowywane w zamkniętym systemie z dostępem na hasło. Dostęp do danych ma tylko administrator. Komputer, na którym pracuję jest chroniony hasłem przed osobami trzecimi. Hasła są przechowywane w specjalnym programie do zarządzania hasłami, nie są przechowywane ani ‘w chmurze’, ani na papierze.
  9. ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Korzystanie z serwisu ergoekologia.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
  10. W sprawach związanych z niniejszym dokumentem należy kontaktować się drogą korespondencyjną lub elektroniczną: kontakt(at)ecoex.com.pl. Administratorem danych w firmie ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Robert Błaszczyk