Wzrost cen prądu od 1 stycznia 2021 roku jest faktem. Dlaczego ceny energii elektrycznej rosną? Zasadniczym czynnikiem jest polska polityka energetyczna, która jeszcze nie jest na tyle elastyczna, aby wzmocnić rozwój alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Ile będziemy płacić za prąd w 2021 roku i czy możemy liczyć na niższe ceny?

To właśnie emisja CO2 do środowiska jest jedną z przyczyn, która ma wpływ na wzrost cen prądu w Polsce i innych krajach unijnych. Zgodnie z dyrektywą unijną przedsiębiorstwa muszą płacić za prawo do emisji CO2 do środowiska. Opłaty te wzrastają z roku na rok, co ma na celu zmuszenie członków UE do zmiany polityki energetycznej. W 2020 r. energia ze źródeł odnawialnych powinna stanowić 20% całej wyprodukowanej energii. Dla Polski cel ten został obniżony do 15%.